ruky

SLUŽBY


Certifikačný orgán vykonáva certifikáciu systémov manažérstva, predovšetkým certifikáciu


Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v akreditovanom režime.

Systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 v akreditovanom režime.

Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 v neakreditovanom režime.

© 2011 - 2024 ISO QUALITYCERT s.r.o.