ruky

SLUŽBY


Certifikačný orgán vykonáva certifikáciu systémov manažérstva, predovšetkým certifikáciu


Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS18001.

© 2011 ISO QUALITYCERT s.r.o.