Certifikácia OHSAS 45001


Vykonávame certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v neakreditovanom režime.

Norma predstavuje súbor pravidiel umožňujúci zabezpečiť trvalú bezpečnosť zdravia pri práci, ktorý je kompatibilní s ostatnými systémami manažérstva.

© 2011 - 2023 ISO QUALITYCERT s.r.o.