skolenia

Vykonávame školenia


Školenie a praktický tréning audítora pre výkon interného auditu
Školenie a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu
Školenie predstaviteľov vrcholového manažmentu
Školenie stredného manažmentu a pracovníkov spoločnosti
Školenie interný audítor systémov manažérstva kvality
Školenie interný audítor systémov environmentálneho manažérstva
Školenie interný audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
© 2011 - 2024 ISO QUALITYCERT s.r.o.