ISO 9001

Rozsah akreditovaných činností pre ISO 9001:

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Oprava kovových konštrukcií
Výroba zbraní a munície
Výroba strojov a zariadení i.n.
Oprava strojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba kancelárskych strojov a zariadení okrem počítačov a periférnych zariadení
Oprava elektronických a optických prístrojov
Oprava elektrických prístrojov
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
Výroba nábytku (z dreva)
Iná výroba
Oprava ostatných prístrojov
Výstava budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Oprava komunikačných zariadení
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Sprostredkovanie práce
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Vzdelávanie
Veterinárne činnosti
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Zber odpadu
Spracúvanie a likvidácia odpadu
© 2011 - 2022 ISO QUALITYCERT s.r.o.