Notebook

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ISO QUALITYCERT s.r.o. je akreditovaný certifikačný orgán so sídlom v Nitre. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality, systémov environmentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

CERTIFIKÁT

Certifikát vydaný nezávislou a akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ISO QUALITYCERT s.r.o. je akceptovaný medzinárodne, čím potvrdzuje plnenie certifikačných noriem.

Certifikačný orgán ISO QUALITYCERT s.r.o. udeľuje klientom, ktorí prešli procesom certifikácie spolu s certifikátom aj certifikačnú značku IQC (ISO QUALITYCERT)


© 2011 - 2024 ISO QUALITYCERT s.r.o.