VÝZNAM CERTIFIKÁCIE

Jednou z možností ako byť konkurencieschopný a vytvárať priestor pre ďalší rast firmy je aj certifikácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 pre environmentálne správanie spoločnosti alebo certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.

© 2011 - 2023 ISO QUALITYCERT s.r.o.