AKREDITÁCIA

Spoločnosť ISO QUALITYCERT s.r.o. je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorý je zaregistrovaný pod registračnými číslami Reg. č. 427/Q-062 a  Reg. č. 427/R-085 a  Reg. č. 427/R-089akreditacia akreditacia


akreditacia

© 2011 ISO QUALITYCERT s.r.o.