AKREDITÁCIA

Spoločnosť ISO QUALITYCERT s.r.o. je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorý je zaregistrovaný pod registračnými číslami Reg. č. 427/Q-062 a  Reg. č. 427/R-085


Pre overenie stavu certifikácie kontaktujte certifikačný orgán:

elektronicky na adrese: isoqualitycert@isoqualitycert.sk alebo
písomne na adrese: ISO QUALITYCERT s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra


akreditacia akreditacia

© 2011 - 2024 ISO QUALITYCERT s.r.o.