Certifikácia ISO 9001


Vykonávame certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

Súčasné požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality prác organizácií je zavedenie a aplikácia požiadaviek systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 s cieľom identifikácie a definovania jednotlivých procesov.

© 2011 - 2022 ISO QUALITYCERT s.r.o.