Certifikácia ISO 14001


Vykonávame certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie.

Cieľom normy ISO 14001 je minimalizovať činnosti a procesy v spoločnosti, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie (voda, pôda, vzduch, odpad ...), pri súčasnom dodržaní platných legislatívnych požiadaviek a s cieľom neustále odhaľovať možné zdroje ohrozenia bezpečnosti životného prostredia, v neustálom procese zlepšovania sa.

© 2011 - 2022 ISO QUALITYCERT s.r.o.