OHSAS 18001

Rozsah akreditovaných činností pre OHSAS 18001:

Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Oprava kovových konštrukcií
Výroba zbraní a munície
Výroba strojov a zariadení i.n.
Oprava strojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
Oprava elektronických a optických prístrojov
Oprava elektrických prístrojov
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Oprava komunikačných zariadení
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
© 2011 ISO QUALITYCERT s.r.o.