Certifikácia OHSAS 18001


Vykonávame certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

OHSAS je súbor pravidiel umožňujúci zabezpečiť trvalú bezpečnosť zdravia pri práci, ktorý je kompatibilní s ostatnými systémami manažérstva.

Cieľom implementácie požiadaviek tejto normy je identifikácia a riadenie rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti a tým zníženie možnosti vzniku úrazu.

© 2011 - 2020 ISO QUALITYCERT s.r.o.