Notebook

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ISO QUALITYCERT s.r.o. je akreditovaný certifikačný orgán so sídlom v Nitre. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

CERTIFIKÁT

Certifikát vydaný nezávislou a akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ISO QUALITYCERT s.r.o. je akceptovaný medzinárodne, čím potvrdzuje plnenie certifikačných noriem.© 2011 ISO QUALITYCERT s.r.o.